Премиальные жидкости на щелочном никотине

Fruit Monster 30ml

650 руб.

Zenith 30ml

650 руб.

Cream Team 30ml

650 руб.

Naked 100 30ml

550 руб.

One Hit Wonder

1,300 руб.

Dinner Lady Core

1,050 руб.

Dinner Lady Moments

900 руб.

Dinner Lady

1,000 руб.

Element

1,050 руб.